bid24-7

Regels & Voorwaarden

 

1. Algemeen

Welkom op de website van

 BID24-7.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bid24-7 is a buy and sell website for the Netherlands only.

IF YOU ARE NOT AN INHABITANT OF THE NETHERLANDS AND CREATE AN ACCOUNT, WE WILL REMOVE THAT ACCOUNT AND SEND YOU AN INVOICE OF €5 FOR ADMINISTRATION COSTS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.1          Door gebruik te maken van de services op de website Bid24-7, ga je akkoord met alle voorwaarden die staan in de onderstaande gebruikersovereenkomst.

Voordat je lid wordt van Bid24-7, moet je alle bepalingen en voorwaarden die in deze gebruikersovereenkomst en het privacybeleid staan lezen en aanvaarden. Als je niet akkoord gaat met ons beled of specifieke bepalingen of voorwaarden, kun je onze sites en services niet gebruiken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BID24-7.

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Koper: de gebruiker van de veilingdienst

B. BID24-7: de aanbieder van de veilingdienst

C. Verkoper: de aanbieder van product(en)

 

1.2          BID24-7 heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden middels het plaatsen van een nieuwe, aangepaste voorwaarden op onze website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als in dit in de bekendmaking wordt vermeld. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

1.3          Bid24-7 is onderdeel van ArtMix. ArtMix is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer  14087525. BTW nr. 1581.37.966.B01

1.4          Deze overeenkomst is van kracht vanaf 1 juni 2014 voor bestaande gebruikers, en voor nieuwe gebruikers zodra ze deze aanvaard hebben.

 

 2. Gebruiksvoorwaarden

2.1          De veilingdiensten van BID24-7 zijn slechts toegankelijk voor abonnees van BID24-7, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onze diensten zijn niet toegankelijk voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief werd geschorst. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden, maakt u dan geen gebruik van de diensten van BID24-7.

2.2          Iedere gebruiker dient 18 jaar of ouder te zijn.

2.3          De gebruiker verbindt zich ertoe bij aanmelding voor de veilingdiensten van BID24-7 haar correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. BID24-7 is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Wanneer er andere gegevens worden verstrekt dan de correcte persoonsgegevens kan de toegang tot de dienst ontzegd worden en brengt BID24-7 een bedrag van 25 Eur per keer in rekening voor administratiekosten. 

2.4          Iedere gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere gebruiker dient de gegevens zorgvuldig persoonlijk te behouden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

2.5          Bij het uitbrengen van een bod gaat de koper akkoord met de voorwaarden van de aanbieder van de betreffende veiling.

2.6          De volgende objecten mogen niet op Bid24-7 worden aangeboden:

- Aanstootgevend materiaal

- Drugs en producten voor drugsgebruik

- Gereedschap voor het openen van sloten

- Gestolen goederen

- Gevaarlijke, beperkte en bederfelijke objecten

- Goederen waarop een embargo rust en verboden landen

- Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid

- Loten

- Mailinglijsten en persoonlijke gegevens

- Materiaal voor volwassenen

- Objecten die aanzetten tot illegale activiteiten

- Objecten die te maken hebben met de politie

- Op recept verkrijgbare geneesmiddelen en apparaten

- Verboden services

- Wapens en messen

De volgende objecten mogen alleen onder bepaalde omstandigheden op Bid24-7 worden aangeboden:

- Aandelen en andere waardepapieren

- Beschermde culturele voorwerpen

- Catalogi en URL's

- Dieren en dierproducten

- Digitaal geleverde goederen

- Elektronische apparatuur

- Gebruikte cosmetica

- Tweedehands kleding

- Levensmiddelen

- Lichaamsdelen en -stoffen

- Overeenkomsten en tickets

- Planten

- Promoversies van films en muziek

- Reizen

- Tabaksproducten

- Terugroepacties

- Vervalste valuta's en postzegels

- Wijn, bier en andere alcoholische dranken

De volgende objecten maken mogelijk inbreuk op objecten of handelsmerken:

- Auteursrechten

- Illegale opnamen

- Intellectuele eigendom

- Mod-chips, game enhancers en ops-tartschijven

- Inbreuk op rechten aanmoedigen

- Opneembare media (cd-r/dvd-r)

- Parfum en cosmetica

- Replica's en vervalste objecten

- Spelsoftware (Sony, Sega en Nintendo)

 

3. Privacybeleid

Geen enkele persoonsinformatie die wordt verkregen, zoals adres, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens worden door BID24-7 aan derden verstrekt zonder toestemming van de gebruiker.

 

4. Bieden

4.1          Ieder bod dat door een gebruiker uitgebracht wordt is een veilingovereenkomst tussen de koper en BID24-7. Ieder hoogste bod is een koopovereenkomst tussen de koper en de aanbieder.

Ieder bod is te allen tijde onherroepelijk. U bent VERPLICHT de transactie aan te gaan, indien u als gebruiker de hoogste koper bent en uw bod door BID24-7 wordt aanvaard.

4.2          BID24-7 behoudt zich het recht voor gebruikers uit te sluiten van deelname aan de veilingen.

4.3          Iedere gebruiker kan, na elk uitgebracht bod, niet meer kosteloos annuleren.

4.4          De kopers mogen de prijs van een veiling niet manipuleren. Zij mogen niet in veilingen interveniëren.

4.5          Wanneer u de hoogste koper van een veiling bent geworden, dan ontvangt u een bevestigingsmail. Hierin staat hoe de afhandeling van uw veiling verder verloopt.

4.6          De hoogste biedingen op een veiling worden op de websites van BID24-7 geplaatst, onder vermelding van naam, bieddatum en biedprijs.

4.7          Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van BID24-7, behoudt zij zich het recht voor een veiling vroegtijdig te beëindigen.

4.8          Het volgende schema wordt gehanteerd voor verhogingen bij biedingen:

Van                       Tot                         Verhoging

0,00                       40,00                     1,00

40,00                     100,00                  2,00

100,00                  500,00                  5,00

500,00                  1.000,00               10,00

1.000,00               2.500,00               20,00

2.500,00               5.000,00               50,00

5.000,00               100.000,00          100,00

 

5. Annulering en wijziging

5.1          Indien u de hoogste koper bent en uw bod door BID24-7 is aanvaard, is het niet meer mogelijk om uw bieding te annuleren.

Voor annuleringen in geval van ziekte, overlijden en dergelijke verwijzen wij u door naar uw annuleringsverzekering. De annuleringverzekering dient u zelf af te sluiten.

5.2          Het verwijderen van een bieding is niet mogelijk.

 

6. Kosten en service

6.1          Je kunt je gratis inschrijven op Bid24-7 en ook het bieden op aangeboden objecten is gratis. Wij rekenen echter kosten aan voor het gebruik van andere services, zoals het aanbieden van objecten. De totale kosten voor het verkopen van een object bestaan uit de verkoopcommissie en kosten voor eventuele extra aanbiedingsopties.

6.2          De toepasselijke kosten vind je in onderstaand Kostenschema, dat wij kunnen wijzigen.

Verkoopcommissie voor veilingen:

- Object niet verkocht, kosten: Geen verkoopcommissie

- Verkochte objecten tot en met 24,99 EUR, kosten: alleen extra aanbiedingsopties zoals dikgedrukt, highlighted en featured.

- Verkochte objecten vanaf 25,00 EUR, kosten: 4% en kan maximaal 10,00 EUR bedragen.

Verkoopcommissie voor aanbiedingen met vaste prijs:

 Object niet verkocht, kosten: Geen verkoopcommissie

- Verkochte objecten tot en met 24,99 EUR, kosten: alleen extra aanbiedingsopties zoals dikgedrukt, highlighted en featured.

- Verkochte objecten van 25,00 EUR tot en met 49,99 EUR, kosten: 4% van verkoopprijs.

- Verkochte objecten van 50,00 EUR tot 499,99 Eur, kosten: 4% over de aanvankelijke 25 EUR (1,00 EUR) + 3% van het overblijvende saldo van de uiteindelijke verkoopprijs.

- Verkochte objecten van 500 EUR en hoger, kosten: 4% van de aanvankelijke 25 EUR (1,00 EUR) + 3% van de aanvankelijke 50 EUR tot EUR 499,99 (EUR 13,50) + 2% van het overblijvende saldo van de uiteindelijke verkoopprijs.

Kosten voor extra aanbiedingsopties: :

Optie: Dikgedrukt, kosten:            1,00 EUR

Optie: Highlighted, kosten:           1,50 EUR

Optie: Featured, kosten:                2,00 EUR

Websitevermelding in tekst:         5,00 EUR

Wijzigingen aan ons kostenbeleid treden in werking nadat we je minstens twee weken van tevoren hebben verwittigd via publicatie op de facebook pagina van Bid24-7. Wij kunnen ervoor kiezen om de kosten van onze services tijdelijk te wijzigingen in het kader van promoties (bijvoorbeeld dagen waarop aanbiedingen gratis kunnen worden geplaatst) of van nieuwe services. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik vermeld in de voorwaarden van de tijdelijke promotie of van de nieuwe service.

Tenzij anders bepaald, worden alle kosten aangegeven in euro. Je bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten en toepasselijke belastingen die betrekking hebben op onze sites en services, via een geldige betalingsmethode. Als je betalingsmethode mislukt of je betaling achterstallig is, kunnen wij kosten in rekenen brengen voor het gebruik van andere incassomechanismen. Dit houdt onder meer ook in dat wij andere betaalinstrumenten kunnen debiteren en dat wij de kosten van het inschakelen van incassobureaus en juridisch adviseurs kunnen aanrekenen. Voor betalingen die al meer dan 180 dagen verschuldigd zijn, worden je kosten die je moet betalen plus de redelijke kosten van de inningmethode die wij hebben gemaakt om het verschuldigde bedrag te innen op jouw verhaald.

6.3          In de categorie - Goede doel actie - kunnen objecten geplaatst worden die geveild worden voor een goed doel. Door het plaatsen van objecten in deze categorie, gaat de verkoper ermee akkoord dat het object voor het goede doel wordt geveild en dat het hoogste bod na beëindiging van de veiling  wordt overgemaakt naar Bid24-7.

De koper met het hoogste bod betaalt niet de verkoper, maar krijgt een factuur van Bid24-7. Zodra het geld is ontvangen door Bid24-7, kan de verkoper de verzending/afhalen van het object en de daaruit vloeiende kosten in overleg met de koper regelen. Deze worden niet betaald door Bid24-7.

Indien een object geplaatst wordt in de categorie - Goede doel actie -, mogen geen extra opties aangevinkt worden en dient bij Betalings methodes of afspraken Bank Bid24-7 (Goede doel) aangevinkt te worden. Aan het eind van het jaar wordt op de Facebookpagina van Bid24-7 de bedragen bekendgemaakt die overgemaakt worden aan de goede doelen.

 

7. Schending

BID24-7 behoudt zich het recht voor gebruikers onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar veilingprocessen te beëindigen, dan wel de toegang tot de dienst tot nader order op te schorten en / of te beëindigen indien een gebruiker:

a) inbreuk maakt op onderhavige overeenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken;

b) het onmogelijk maakt de gegevens die aan BID24-7 geleverd is te controleren. Het is voor BID24-7 onmogelijk om alle gegevens van gebruikers te controleren.

c) onrechtmatig het imago van BID24-7 schendt.

d) onder oneigenlijke naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd.

 

8. Intellectueel eigendom

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van BID24-7 en/of haar leveranciers en gerelateerde rechten.

 

9. Beperking aansprakelijkheid / overmacht

9.1          Voor zover toegelaten op grond van de wet, vrijwaart de gebruiker BID24-7 voor iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met veilingdiensten, met inbegrip van biedingen, mislukte of voltooide transacties.

9.2          BID24-7 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Alle veilingen zijn onder voorbehoud van technische storingen.

9.3          BID24-7 aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de koper of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze veilingovereenkomst.

9.4          Werknemers van BID24-7 zijn niet gerechtigd om biedingen te plaatsen op de veilingen van BID24-7.

 

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.